gysylltu neu ffoniwch ni: 0752 811 1465

e-bost: info@ajr-accountancy.co.uk

dewis iaith

CYFARWYDDWR ARIANNOL

Drwy ofyn am gymorth AJR, gallwch fanteisio ar fewnbwn gweithiwr proffesiynol o’r fath, heb orfod talu’n ddrud i gyflogi Cyfarwyddwr Ariannol llawn amser.

dysgu mwy

CYFRIFYDDU CYFFREDINOL

Mae gan AJR brofiad o weithio mewn cwmnïau canolig a mwy, a gall deilwra’r gwasanaethau i ofynion penodol eich busnes.

dysgu mwy

CWMNÏAU ADEILADU

Mae gan Andrew J Richards FCCA 30 mlynedd o brofiad ym myd diwydiant ac mewn gwaith practis, ac mae’n gyfarwydd â gweithio gyda Chwmnïau Adeiladu a’r diwydiannau cysylltiedig.

dysgu mwy

cleientiaid a maes busnes

Mae ei gleientiaid yn cynnwys pob math o fusnesau, yn cynnwys rhai ym myd Adeiladu, Argraffu a Deunyddiau Ysgrifennu, Manwerthu, Arlwyo, Trydanol a Meddygol. Mae'n gwasanaethu De Cymru a Bryste gan mwyaf. Fodd bynnag, oherwydd y gallu i weithio o bell, gall weithio y tu hwnt i’r ardaloedd hyn, yn dibynnu ar y math o waith dan sylw.